Logo weiterlesen.de
Cover zur kostenlosen eBook-Leseprobe von »Pražské jaro 1968: Úvod«

Pražské jaro 1968: Úvod

BookRix


Pátého ledna 1968 byl zvolen nový první

tajemník KSČ. Stal se jím dosavadní vůdce slovenských komunistů

Alexander Dubček. Jednalo se o poměrně mladého komunistického politika

oproti jeho předchůdci (tehdy mu bylo čtyřicet šest let), který doposud

strmě postupoval v hierarchii KSČ a KSS od svého nástupu do jednoznačně

politického zaměstnání v roce 1949. Nutno říci, že pro českou společnost

to bylo jméno hodně neznámé.

Proč právě Alexander Dubček se stal vůdcem KSČ a Československa v lednu

1968?

Především jeho dosavadní životopisné informace jej řadily mezi vzorné

komunistické funkcionáře, tedy předurčené k nejvyšším stranickým a

státnickým postům. Řekněme si alespoň základní fakta jeho dosavadního

života. Narodil se v rodině dělníka, jednoho z prvních členů čerstvě

založené komunistické strany. Světlo světa spatřil v Uhrovci, právě ve

stejném domě jako význačný slovenský buditel Ludovít Štúr a mnozí další

slovenští vlastenečtí intelektuálové. Skutečně jakoby volba tohoto místa

předznamenala Dubčekův život. Dětství strávil Saša příkladně v

Sovětském svazu, konkrétně v Kyrgyzii. Rodina Dubčeků odešla dobrovolně

budovat socialismus v rámci členství v družstvu „Interhelpo“ právě do

země, která se jako první na světě vyznačovala komunistickou vládou

jediné strany. Právě zde vznikaly také první krůčky Dubčekova velmi

srdečného vztahu k Rusům, neboť rodina pobývala také v ruské části

sovětského státu. V městě Gorkij. Mladý Dubček se vyučil strojním

zámečníkem. Rodina se vrátila na Slovensko v době začínající druhé

světové války. Alexander Dubček společně se svým otcem působil v těchto

dobách v ilegální komunistické straně. Po čas slovenského národního

povstání se mladý Dubček ukázal jako statečný voják. V těchto bojích byl

dvakrát raněn a také padl jeho mladší bratr Július.

V polovině padesátých let, kdy už působil na různých politických

funkcích v Trenčíně a Banské Bystrici, byl vyslán do Moskvy na politická

a stranická studia jako mladá naděje československého komunistického

hnutí.

Leseprobe lesen
Web-Ansicht
Download
EPUB
Kaufen

Empfehlen

Cover zur kostenlosen eBook-Leseprobe von »Pražské jaro 1968«

Pražské jaro 1968

BookRix


Tentokrát se jedná o souhrnnou publikaci "Pražské jaro 1968", kde čtenář nalezne kromě samotného textu zajímavé dobové citáty, životopisy významných tehdejších osobností. Rovněž jsem se pokoušel postihnout význam doby, co skutečně byl socialismus s lidskou tváří, a to nejen pro komunisty, zda měl šanci pokračovat v budoucnu, jestli byl komunismus reformovatelný. Chtěl bych poděkovat všem  politikům a osobnostem v zahraničí, kteří podporovali reformně komunistické Československo. 

Leseprobe lesen
Web-Ansicht
Download
EPUB
Kaufen

Empfehlen